یادداشت تحقیقاتی
توسعه پایدار و توان اقلیمی

داود پرهیزکار

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، صفحه 1-2

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.57662

چکیده
  سال‌هاست که بحث توسعه پایدار در جوامع بین‌المللی و ایران مطرح شده است؛ اما توسعه پایدار چیست؟ چه فرقی با توسعه ناپایدار دارد؟ در گذشته تصور حاکم این بود که محیط‌ زیست به طور عمده برای استفاده و استثمار از سوی انسان ایجاد شده است.   بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر دینامیکی ترازهای بالا جوی بر جبهه‌زایی در ترازهای پایین

سیاوش غلامی؛ الهه اولاد

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، صفحه 3-12

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51885

چکیده
  همگرایی (واگرایی) تراز بالا از طریق حرکات نزولی (صعودی) و واگرایی (همگرایی) تراز پایین با یکدیگر برهمکنش دارند و این حرکات منجر به تشدید یا تضعیف گرادیان دمای سطوح پایین (جبهه‌زایی یا جبهه‌زدایی) می‌شوند. در این تحقیق چرخند جبهه‌ای که در 18 نوامبر 2009 بر روی ایران مستقر بوده است، برای مطالعه انتخاب شد. در مرحله اول مدل WRF با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با روش فائو پنمن مانتیث (مطالعه موردی: منطقه سپیدان)

هدیه احمدپری؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ کبری قلعه کهنه

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، صفحه 13-22

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51886

چکیده
  تبخیر-تعرق ‌‌پتانسیل ‌‌یکی ‌‌از ‌‌عوامل ‌‌مهم ‌‌چرخه ‌‌هیدرولوژی ‌‌است ‌‌که ‌‌باید ‌‌در ‌‌طرح‌های ‌‌آبیاری ‌‌و ‌‌زهکشی ‌‌برآورد ‌‌شود. ‌‌نتایج ‌‌مطالعات ‌‌مختلف ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌است ‌‌که ‌‌در ‌‌فقدان ‌‌لایسیمتر، ‌‌روش ‌‌فائو- ‌‌پنمن- ‌‌مانتیث ‌‌تخمین ‌‌قابل ‌‌قبولی ‌‌از ‌‌مقادیر ‌‌تبخیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی ساختار و چشمه گرد و خاک های استان خراسان شمالی با استفاده از مدل RegCM4-1.1 (مطالعه موردی 14-13 آوریل 2011)

آیدا فاروقی؛ منا کاظمی؛ مجتبی جلالی؛ سعیده هاشمیان؛ نادر نصرتی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51890

چکیده
  پدیده گرد و خاک از جمله رخدادهایی است که همواره در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین اتفاق می افتد و آثار زیانباری بر بخش های مختلف جامعه وارد می سازد. تداوم خشکسالی ها همراه با کاهش میزان رطوبت خاک و گاه تغییر کاربری ها بوسیله عامل انسانی طی سال های اخیر سبب گستردگی این پدیده در مناطق مختلفی از کشور گردیده است. بررسی آمار 17 ساله هواشناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیه و تحلیل آماری یخبندان‌های کشاورزی شهر کاشان

فاطمه بشیریان؛ حجت الله یزدان پناه؛ مرضیه مجدبرزکی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51897

چکیده
  سرما و یخبندان از فاکتورهای مهم محدودکننده توزیع و تولید در گیاهان هستند که به سبب آسیب­های ناشی از آن­ها، هر ساله پتانسیل تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی در مناطق آسیب­پذیر کشور کاهش می­یابد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل آماری یخبندان‌های شهر کاشان، میزان تأثیر آن‌ها روی محصولات کشاورزی و در پایان با توجه به نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هوا
تحلیل ترمودینامیکی بارش‌های فرین غرب ایران و ارائه الگوی ناپایداری برای این منطقه

شهاب شفیعی؛ غلامعلی مظفری؛ فاطمه قادری

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51898

چکیده
  به منظور دستیابی به مدیریت ریسک بارش­های فرین  جهت کاهش خسارات ناشی از آن در غرب کشور و برای شناسایی شرایط ترمودینامیکی وقوع این پدیده طی دوره آماری 50 ساله (2010-1961)، از نمودار اقلیمی Skew-T log P استخراج شده از وب سایت دانشگاه وایومینگ آمریکا استفاده شد. و همچنین شاخص­های ناپایداری جوی مانند SI, LI, Sw, KI, C.T, V.T, T.T, PWC سطح ایستگاه­ کرمانشاه- ...  بیشتر

مقاله ترویجی
ارزیابی خطر خشکسالی و تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

زهره عصار؛ مسعود مسعودی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، صفحه 61-72

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51901

چکیده
  در این تحقیق خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی در استان خراسان رضوی در طی دوره آماری 23 ساله (1390-1368) مورد برررسی قرار گرفت. تغییرات اقلیمی در سطح استان با استفاده از شاخص رطوبتی دومارتن و تغییرات دما بدست آمد. به منظور بررسی خشکسالی نیز از دو شاخص SIAP[1] و PNPI[2] استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس خطر تغییرات اقلیمی، 76 درصد استان تحت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روند تغییرات پارامتر دما در ایستگاه شهرکرد

زینب احمدی مقدم؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، صفحه 73-82

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51907

چکیده
  دراین پژوهش روند  دماهای بیشینه، کمینه و متوسط درایستگاه شهرکرد در دوره زمانی 1392-1363بررسی شده‌است. این ایستگاه در سال 1381 به محل فرودگاه شهرکرد تغییر مکان داده شد که از لحاظ استقرار دارای جابه‌جایی ناچیزی بود. معنی‌داری روند دما با مقایسه میانگین دو نیمه متوالی، آزمون من-کندال و آزمون گرافیکی من-کندال و تحلیل روند در مقیاس ماهانه، ...  بیشتر