مقاله پژوهشی
1. بررسی ساختار دینامیکی گردش نصف‌النهاری سلول هادلی در کمربند حاره

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.237927.1164

چکیده
  جهت تشخیص ساختار گردش بزرگ مقیاس نصف‌النهاری سلول هادلی از داده‌های بازتحلیل پیش‌بینی میان مدت هواسپهر اروپایی (ECMWF) نسخه (ERA5) با تفکیک افقی مکانی 25/0*25/0 درجه و با بهره‌گیری از نقشه‌های دمای هوا، مؤلفه مداری بردار باد، مؤلفه مداری بردار باد سطح صفر در تراز 1000 هکتوپاسکال، مؤلفه نصف النهاری بردار باد، مولفه بالاسوی سرعت باد، تابع جریان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. شناسایی روند تغییرات دمای هوا و خاک با استفاده از آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری درسه ایستگاه همدیدی جنوب شرق کشور

ساجده بختیاری؛ مژده میر احمدی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ بهرام بختیاری

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 16-27

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.239636.1165

چکیده
  اهمیت تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و اثر گذاری دمای خاک بر مسائلی از قبیل تغییر رفتار هیدرولوژیکی سیستم نشان می‌دهد که داشتن درک صحیحی از روند تغییر دما به ویژه در مناطق خشک ضروری است. از این رو در این تحقیق به بررسی روند تغییرات دمای هوا و خاک در 3 ایستگاه سینوپتیک همدیدی واقع در جنوب شرق کشور با اقلیم فرا خشک و خشک (کرمان، زاهدان و بندعباس) ...  بیشتر

مقاله ترویجی
3. مروری بر برخی مطالعات پیرامون تأثیر دورپیوندها بر بارش ایران در بازه سال‌های 1383 تا 1397

عماد محجوبی؛ سلمان بخشش رباط؛ مسعود حسین‌پور

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 28-43

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.246857.1167

چکیده
  در چند سال اخیر، با توجه به وقوع سیلاب‌های مکرر در ایران، یافتن ارتباط معنی‌دار بین سیگنال‌های اقلیمی و بارش به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است. در این زمینه، پژوهش‌های زیادی در داخل کشور انجام شده که نشانگر ارتباط قوی بین این سیگنال‌ها و پارامترهای اقلیمی به خصوص بارش در سطح کشور است. در این تحقیق، با مطالعه و مرور آن دسته از مقالات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی منابع آب
4. شبیه‌سازی رواناب سطحی بر اساس روش تحلیل حساسیت SWATCUP (مورد مطالعه: رودخانه قره‌چای)

پدرام محمودی؛ محمود ذاکری نیری؛ عطااله نجفی جیلانی

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 44-55

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.261833.1173

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شبیه‌سازی رواناب سطحی رودخانه قره‌چای بود که با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT اقدام به مدلسازی شد. در این راستا ابتدا با استفاده از نرم‌افزار GIS نسخه 10.4، DEM و آبراهه‌ها و مشخصات شبکه رودخانه‌ای حوزه استخراج گشت. آمار مورد استفاده از ایستگاه‌های پل دوآب خنداب، جوشیروان، و ساروق، مربوط به سال 2003 تا 2016 حوضه قره‌چای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تأثیر پارامترهای جوّی بر پوشش برف حوضه آبخیز کوهرنگ

شهربانو منجذب مرودشتی؛ احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 56-66

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.263731.1175

چکیده
  در عصر حاضر از یک طرف کمبود آب قابل استفاده و از طرف دیگر افزایش جمعیت، مصرف آب و از همه مهم‌تر بالا رفتن سطح زندگی و رشد فناوری مسئله نیاز به آب و کمبود آن را بیش‌ازپیش مطرح می‌سازد. بنابراین در پژوهش پیش رو به بررسی تأثیر پارامترهای جوّی بر پوشش برف حوضه آبخیز کوهرنگ در سال‌های 2018-2010 پرداخته شده است. چراکه برف در چرخه آب‌شناسی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اثرات تغییر اقلیم بر روند خشکسالی دشت ورامین با استفاده از شاخص دی-مارتن

حمیدرضا عزیزی؛ نیلوفر نجاتیان؛ محمد علی اطهری؛ سید شهاب هاشمی

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.266357.1177

چکیده
  افزایش میزان غلظت گازهای گلخانه‌ای می‌تواند منجر به گرمایش جهانی و وقوع پدیده تغییراقلیم شود. در این تحقیق روند تغییرات بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک ورامین در طی دوره زمانی از سال 2021 تا سال 2050 میلادی با استفاده از داده‌های گزارش پنجم تغییراقلیم (CMIP5) مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محدودیت‌های عمده در استفاده از خروجی این مدل‌ها، قدرت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تغییرات میانگین مداری و نصف‌النهاری بادهای غربی در دوره‌های تر و خشک غرب ایران

بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ محمد دارند؛ آرمان جاهدی

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 77-90

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.276760.1183

چکیده
  در این پژوهش، ارتباط بین تغییرات میانگین مداری و نصف‌النهاری بادهای غربی با دوره‌های تر و خشک غرب ایران بررسی شد. از همین رو، داده‌های مقادیر بارش تجمعی منطقه‌ی مورد مطالعه از مرکز پیش‌بینی میان مدّت نیواری اروپاییECMWF) ) نسخه‌ی (ERA-Interim) با تفکیک مکانی0.125*0.125 درجه و همچنین داده‌های ارتفاع ژئوپتانسیل نسخه‌ی (ERA5) با قدرت تفکیک مکانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. امکانسنجی امکان پیش بینی غلظت ذرات معلق با استفاده از شبکه عصبی ( مطالعه موردی: شهر تبریز)

الهام اسراری؛ توحید ایرانی

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 91-98

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.227624.1156

چکیده
  ذرات معلق یکی از آلاینده‌ها ی مهم هوا است ، که بر سلامتی انسان تاثیرات منفی دارد. بدیهی است تخمین و پیش‌بینی غلظت این ذرات مهم است. در این تحقیق با استفاده از مقایسه شبکه عصبی مصنوعی پیش‌خور پس‌انتشار و شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی(NAR,NARX) و فازی تطبیقی(ANFIS) به تخمین ذرات معلق شهر تبریز پرداخته شده است. در این تحقیق داده‌های هواشناسی و داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. کاربرد مدل SALTMED در پیش‌بینی شوری آب رودخانه‌ کرخه پس از اجرای فاز اول پروژه 550 هزار هکتاری احیاء اراضی استان‌های خوزستان و ایلام

الهام مرادی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قنشلو

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.275688.1182

چکیده
  در این مطالعه به پیش‌بینی شوری آب رودخانه کرخه پس از بهره‌برداری از پروژه‌ها‌ی آبیاری و زهکشی جهاد نصر با استفاده از مدل شبیه‌ساز شوری SALTMED پرداخته شد. با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت، برنامه آبیاری، خصوصیات خاک و آب و زهکش دشت‌های اوان، دوسالق، ارایض و باغه که جز دشت‌های علیا محسوب می‌شوند، حجم زهاب خروجی و میزان نمک تولیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی و برآورد بارش موثر در کشت گندم - مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد اصفهان

سید مسعود مصطفوی دارانی؛ مهرداد نصراصفهانی؛ عبدالحسین محمودزاده

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 123-136

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.248241.1168

چکیده
  شهرستان اصفهان به‌علت موقعیت جغرافیایی، وابستگی شدید به رودخانه زاینده‌رود و آب‌های زیرزمینی جهت مصارف مختلف از جمله کشاورزی، در سالیان اخیر با محدودیت منابع آبی روبرو بوده است. این در حالی است که طبق آمار موجود، بیش از 90 درصد آب مصرفی کشور به مصارف بخش کشاورزی اختصاص دارد. محاسبه بارش مؤثر به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک که با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. رهیافت ترکیب وزنی مدل‌ها با روش‌های عکس واریانس و رگرسیون حداقل مربعات در تخمین دمای نقطه شبنم

لاله پرویز

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 137-150

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.279204.1185

چکیده
  برآورد دمای نقطه شبنم با روشی کارآمد در بسیاری از زمینه‌ها مانند برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی از جمله محافظت محصولات در برابر صدمات، مطالعات هواشناسی، هیدرولوژیکی و اکولوژیکی مفید می‌باشد. در این تحقیق از رهیافت ترکیب پیش‌بینی مدل-های رگرسیون درختی، روش گروهی مدلسازی داده‌ها(GMDH) و روش تجربی جهت تخمین دمای نقطه شبنم در ایستگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. ارزیابی پس پردازش بارش در مدل پیش‌بینی عددی WRF در محدوده استان لرستان طی ماه‌های مارس و آوریل 2019

زینب اکبری؛ حسین مسعودی؛ بهروز مرادپور؛ روح اله داودی

دوره 45، 112-113 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 151-162

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.285488.1190

چکیده
  در این پژوهش نتایج پیش‌بینی‌های 24 و 48 ساعته بارش در مدل میان مقیاس ‎WRF با دامنه‌های تو در تو و با تفکیک‌های 18 و 6 کیلومتر (اجرا شده در هواشناسی لرستان) و با تفکیک‌های 27 و 9 کیلومتر (اجرا شده در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)، بدون طرحواره، برای یک دوره 2 ماهه از اول مارس 2019 تا پایان آپریل 2019 بررسی و با داده های دیدبانی بارش برای 10 ایستگاه ...  بیشتر