بررسی روند تغییرات دمای سالانه، فصلی و ماهانه حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 1-11

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.156227.1116

چکیده
  دما از پارامترهای کلیدی موثر بر اقلیم به شمار رفته و تغییرات آن می‌تواند ساختار آب و هوای منطقه‌‌ای را دگرگون سازد. نظر به تاثیرات مستقیم دمای محیطی بر منابع آب، بررسی روند دما در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی می‌تواند بخش بزرگی از تحقیقات اقلیم‌‌شناسی و مدیریت منابع آب را به خود اختصاص دهد. در این تحقیق روند تغییرات میانگین دمای ...  بیشتر

آب و هوا
ارائه برنامه راهبردی بهره وری مصرف آب در کشور به منظور سازگاری با تغییراقلیم

شادیه حیدری تاشه کبود؛ سید اسعد حسینی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 12-24

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.171293.1122

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مباحث و چالش‌های پیش روی بشر در قرن ۲۱ پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر افزایش دما و مقدار مصرف بهره وری آب می‌باشد. این پدیده به دلیل افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای بعد از انقلاب صنعتی آغاز شده به گونه‌ای که دمای جو کره زمین از آغاز انقلاب صنعتی تاکنون حدود ۱ درجه سلسیوس افزایش یافته است. این افزایش دما باعث تغییرات ...  بیشتر

پهنه بندی دماهای کمینه و بیشینه در ایران به روش رگرسیون چند متغیره

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سعیده کوزه گران؛ مسعود حقیقت

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 25-35

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.176677.1126

چکیده
  دما اثرات انکارناپذیری بر فعالیت های انسانی و فرآیندهای طبیعی می گذارد. با توجه به گستردگی و تنوع آب و هوایی ایران و پراکندگی مکانی و نوسانات دمایی در گستره ایران، شناخت پهنه های دمایی مختلف در ایران در سیاست گذاری بخش های مختلف صنعت، عمران و کشاورزی یک ضرورت می باشد. به دلیل تنوع اقلیمی کشور و به تبع آن احتمال وقوع گرادیان های دمایی ...  بیشتر

تحلیل روند میانگین دما و بارش سالانه در ایران برای دوره 1988 تا 2017 میلادی

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 36-49

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.184059.1128

چکیده
  در این پژوهش روند سالانه بارش و دمای کشور با استفاده از داده های بارش سالانه 115 ایستگاه سینوپتیک در دوره 30 ساله (2017- 1988) بررسی شد. میانگین بارش ایستگاهی و تیسن کشور برای هر سال، محاسبه گردید. با استفاده از روش آماری ناپارامتری من – کندال معنی داری روند میانگین بارش و دما، و از روش برآور کننده شیب خط سن، میزان شیب خط روند آزمون شد. نتایج ...  بیشتر

شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS

بهزاد لایقی؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 50-53

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.91474

چکیده
  در این مقاله مشخصه های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی دریای عمان با استفاده از روش جفت شدن [1] مدل های عددی هواشناسی [2]WRF و مدل اقیانوس شناسی ROMS[3] شبیه سازی شده است. ابتدا مدل WRF بر روی دریای عمان اجرا و نتایج آن مورد بررسی و راستی آزمایی[4] قرار گرفته و سپس مدل عددی ROMS بر روی این دریا با توجه به واداشت های هواشناسی پیش یابی شده اجرا و مورد ...  بیشتر

هواشناسی
پیش بینی احتمالاتی دمای کمینه و بیشینه روزانه روی ایران با استفاده از سامانه همادی دو عضوی

مجید آزادی؛ سیده عاطفه محمدی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 54-62

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.186623.1129

چکیده
  برای کمّی کردن عدم قطعیت در پیش‌بینی وضع هوا و صدور پیش‌بینی احتمالاتی دمای کمینه و بیشینه روزانه، از دو روش‌ آماری موسوم به آماره برونداد مدل (EMOS) و مدل میانگین‌گیری بیزی (BMA) برای برآورد تابع چگالی احتمال پیش‌بینی استفاده شده است. سامانه همادی در تحقیق حاضر، دو عضوی است که شامل پیش‌بینی‌های یک روزه تا پنج روزه دمای کمینه و بیشینه ...  بیشتر

استفاده از سامانه همادی با چند مدل برای پیش‌بینی بارش روی ایران

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسن مشکاتی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 63-68

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.95833

چکیده
  نتایج حاصل از توسعه یک سامانه پیش‌بینی همادی برای مدل WRF برای پیش‌بینی بارش روی ایران در تحقیق حاضر ارائه می‌شود. سامانه همادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، از اجرای مدل WRF با نه پیکره بندی فیزیکی متفاوت تشکیل شده است. در این مقاله، روش میانگین وزنی(ENSWM)  برای بهبود پیش بینی های بارش 24 ساعته در پاییز و زمستان 1390 مورد مطالعه ...  بیشتر

خشکسالی
مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در استان مازندران

ولی الله کریمی؛ داود اکبری نودهی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.134702.1092

چکیده
  به منظور پایش و مدیریت خشکسالی‌ها با استفاده از شاخص‌های مربوطه، 33 ایستگاه هواشناسی متعلق به وزارت نیرو در سطح استان مازندران انتخاب گردید. سپس داده-های موردنیاز جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آماری آنها انجام شد. با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های در دسترس و بازسازی و تطویل آمار، طول دوره آماری 35 ساله‌ی 1389-1355 به عنوان دوره آماری ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات اقلیمی آینده تحت سناریوهای واداشت تابشی با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال (مطالعه موردی: جنوب اهواز)

محبوبه قاسمی؛ amir soltani؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 79-88

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.196158.1135

چکیده
  این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده جنوب اهواز با استفاده از مدل‌های گردش عمومی براساس رویکرد جدید IPCC-AR5 انجام شده است. بدین منظور، داده‌های دمای متوسط و بارش شش مدل اقلیمی گزارش پنجم استخراج گردید. بعد از بررسی عملکرد آن‌ها برای منطقه مورد مطالعه، از دو مدل EC-EARTH و CESM1-CAM5 به‌منظور بررسی تغییرات اقلیمی دما و دو مدل EC-EARTHو ...  بیشتر

تحلیل هندسی جابجایی ایستگاههای هواشناسی برای اتصال داده‌ها به یکدیگر ( مثال موردی ایستگاه هواشناسی شیراز)

عبدالحمید بهروزی؛ محمدرضا پیشوایی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 89-96

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.136681.1096

چکیده
  هدف از این پژوهش تشکیل سری زمانی بلند مدت شیراز به وسیله ی تحلیل هندسی ایستگاه‏های باران‏سنجی شیراز است که تاکنون چهار بار جابه‏ جا شده است. آمار بارش سه ایستگاه قدیمی شیراز (کنسولگری انگلیس، خیابان مشیر کهنه و خیابان ارتش سوم) در دوره زراعی 1302 تا 1345 هجری شمسی، از طریق یکی از شرکت‏های وابسته به سازمان آب جمع‏آوری شد. از سال 1345 ...  بیشتر

بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 97-107

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.168743.1119

چکیده
  در این تحقیق به شناسایی و علت وقوع موج گرمای آوریل 2008 به عنوان یکی از فراگیرترین امواج گرمایی در ایران پرداخته می‌شود. از آنجائی که شناخت عمیق چنین پدیده هایی فقط با استفاده از داده های زمینی امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا بررسی شرایط همدیدی و عوامل مؤثر جوی بیش از بیش ضروری است. جهت مطالعه همدیدی چگونگی رخداد موج گرمای موردنظر، داده‌های ...  بیشتر

توسعه هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جوّ در مختصه قائم فشاری سیگما

رضا لقائی زاده اردستانی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد جغتایی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، صفحه 108-114

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.101431

چکیده
  توسعه نسخه های مختلف هسته های دینامیکی و مقایسۀ نتایج بین آنها، کمک زیادی در ارزیابی نتایج دارد. به همین دلیل اکثر مدل های گردش کلی جو در ساختارهای قائم و شبکه بندی های متفاوت گسترش می یابند. در پژوهش حاضر نتایج مدل گردش کلی جوّ ساخته شده بر مبنای الگوریتم فرابرد پربندی نیمه-لاگرانژی بادررو در مختصه قائم سیگما-پی ارائه می گردد. الگوریتمی ...  بیشتر