آشکارسازی لکه‌های نفتی با استفاده از تصاویر راداری SAR در سامانه گوگل ارث انجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان بنادر و دریانوردی

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

10.30467/nivar.2023.416943.1262

چکیده

کاهش اثرات سوء ناشی از آلودگی نفتی همواره به عنوان یک مسئله محیط زیستی مورد توجه قرار گرفته است. در این بین، گام اول در مواجهه با این مشکل، آشکارسازی و شناسایی آلودگی در سریعترین زمان ممکن است تا از انتشار و آثار سوء آن جلوگیری شود. روش‌های سنتی که مبتنی بر بازدید میدانی می‌باشند، به دلیل نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی بسیار، پرهزینه هستند و سرعت بالایی ندارند. بنابراین استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای امروزه توسعه قابل توجهی یافته است. در این پژوهش توانایی تصاویر رادار، سامانه گوگل ارث انجین و محیط GIS در قالب یک چارچوب یکپارچه و به منظور تسریع در فرآیند شناسایی لکه‌های نفتی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس روش این پژوهش، ابتدا منطقه هدف مشخص گردید و داده‌های راداری ماهواره سنتینل1 در محیط گوگل ارث انجین فراخوانی شد. در گام بعدی با اعمال فیلترینگ، آشکارسازی لکه‌های نفتی صورت گرفت. به منظور بررسی صحت نتایج، داده‌های میدانی مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصله با وقایع آلودگی نفتی در منطقه مورد مطالعه، بیانگر کارآیی مناسب چارچوب پیشنهادی برای آشکار سازی لکه‌های نفتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detecting oil slicks using SAR radar images and the Google Earth Engine platform

نویسندگان [English]

  • ALI KOUROSH NIYA 1
  • ALI ASHRAFI 2
1 PORTS AND MARITIME ORGANIZATION (PMO)
2 Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand
چکیده [English]

Preventing environmental damage from oil spills has always been considered a big challenge for marine communities. In the meantime, the first step in facing this problem is to reveal and identify the pollution as soon as possible in order to control its spread and adverse effects. Traditional methods that are based on field visits are costly and time-consuming due to the need for equipment and manpower. Therefore, the use of methods based on remote sensing technology and satellite images has been significantly developed recently. In this research, the capabilities of Synthetic Aperture Radar-SAR data, Google Earth Engine, and Geographic Information System environment were used in the form of an integrated framework to accelerate the process of identifying oil slicks. Based on the method of this research, first, the area of interest was determined and the SAR data of the Sentinel 1 satellite was selected in the Google Earth Engine environment. In the next step, oil slicks were revealed through filtering. In order to check the accuracy of the method, the results were compared with records of pollution events in the area of study. Comparing the obtained results with oil pollution events in the study area shows the appropriate efficiency of the proposed framework for detecting oil stains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil slicks
  • remote sensing
  • Synthetic Aperture Radar-SAR
  • Google Earth Engine