دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و فراوانی رخدادهای گردوخاک در منطقه غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.30467/nivar.2023.395654.1245

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام


بررسی تغییرات نیاز آبی محصولات زراعی دشت جیرفت تحت تاثیر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.30467/nivar.2023.384228.1237

سمیه افشاری پور؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ امان الله سلیمانی