دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل نقش تغییر کاربری اراضی بر سیل‌‌خیزی حوضه آبریز قلعه شاهرخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.30467/nivar.2024.425861.1273

سعید شاهمیرزائی؛ احمد مزیدی


مدل سازی مکانی ذرات معلق هوا (PM2.5 و PM10) در شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.30467/nivar.2024.430255.1276

عابد بشردوست؛ محمد سعدی مسگری


تعیین اقلیم آسایش گردشگری جنگل‌های مانگرو خلیج نایبند ‏براساس دو شاخص بیکر و ترجونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.30467/nivar.2024.432275.1277

زهرا هاتف ربیعی؛ افشین دانه کار؛ محمد کابلی؛ پروانه سبحانی


شبیه سازی برآورد نرخ انتقال رسوب با استفاده از نرم‌افزار MIKE (مطالعه موردی: بندر کری، استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.425629.1272

محمد صادقی؛ مسعود ترابی آزاد؛ طیب صادقی فر


بررسی تغییرات نمایه های فرین بارش ایران در دو دوره نرمال اقلیمی 1981-2010 و 1991-2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.428907.1275

زهره جوانشیری؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ فاطمه عباسی


تحلیل تغییرات مکانی- زمانی میانگین پوشش برف طی فصول سرد سال در منطقه شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.437745.1279

سید حسین میرموسوی؛ زهرا حیدری منفرد


تبعات تحریم برتشدید آثار تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.445933.1282

مهرداد مقدم خورسند؛ مریم رازه کیسمی


تغییرات فصلی ویژگی‌های فیزیکی حوضه آبی مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.30467/nivar.2024.444362.1283

مجتبی بهزادی؛ دانیال قادری؛ مریم سیوف جهرمی


بررسی تغییرات بارش در نوارساحلی جنوب ایران با استفاده از داده های ERA5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.30467/nivar.2024.412682.1258

مریم کمالی؛ مسعود ترابی آزاد