دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات نیاز آبی محصولات زراعی دشت جیرفت تحت تاثیر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.30467/nivar.2023.384228.1237

سمیه افشاری پور؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ امان الله سلیمانی


تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و فراوانی رخدادهای گردوخاک در منطقه غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.30467/nivar.2023.395654.1245

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام


تاثیرات تغییر اقلیم بر پتانسیل استحصال آب از رطوبت هوا تحت سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.30467/nivar.2023.417155.1264

هادی رمضانی اعتدالی؛ سکینه کوهی؛ زهرا پرتوی


پایش سریع سیل با استفاده از تصاویر سنتینل-1 و لندست-8 (مطالعه موردی: رودخانه کشکان شهرستان پلدختر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.30467/nivar.2023.417413.1265

پیمان پیمان خواه؛ سارا عطارچی؛ میثم محرمی


مطالعه اثر تغییرات دمای نقطه شبنم بر بارش های فرین در منطقه شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.30467/nivar.2023.408545.1256

مهناز رستمیان؛ سید حسین میرموسوی؛ کوهزاد رئیس پور


تحلیل امواج در دریای عمان با استفاده از نرم افزار عددی و داده‌های میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.30467/nivar.2023.419595.1269

همایون کلانتری؛ کامران لاری؛ افشین محسنی آراسته؛ مسعود ترابی آزاد


بررسی قابلیت نرم ‏افزار R در تعیین خشکسالی - مطالعه موردی: استان خراسان‏ جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.30467/nivar.2023.390437.1242

نفیسه ایزدی؛ حسین خزیمه نژاد؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد فولادی نصرآباد