موضوعات = فیزیک دریا
شبیه سازی برآورد نرخ انتقال رسوب با استفاده از نرم‌افزار MIKE (مطالعه موردی: بندر کری، استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.425629.1272

محمد صادقی؛ مسعود ترابی آزاد؛ طیب صادقی فر


تحلیل امواج در دریای عمان با استفاده از نرم افزار عددی و داده‌های میدانی

دوره 47، 122-123، مهر 1402، صفحه 116-141

10.30467/nivar.2023.419595.1269

همایون کلانتری؛ کامران لاری؛ افشین محسنی آراسته؛ مسعود ترابی آزاد


نوسانات دما و انرژی گرمایی در محل ساختارهای پخش دوگانه در تنگه هرمز

دوره 46، 118-119، مهر 1401، صفحه 113-129

10.30467/nivar.2023.389044.1239

مصطفی سلگی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ اسماعیل حسن زاده