خشکسالی
مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در استان مازندران

ولی الله کریمی؛ داود اکبری نودهی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.134702.1092

چکیده
  به منظور پایش و مدیریت خشکسالی‌ها با استفاده از شاخص‌های مربوطه، 33 ایستگاه هواشناسی متعلق به وزارت نیرو در سطح استان مازندران انتخاب گردید. سپس داده-های موردنیاز جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آماری آنها انجام شد. با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های در دسترس و بازسازی و تطویل آمار، طول دوره آماری 35 ساله‌ی 1389-1355 به عنوان دوره آماری ...  بیشتر

خشکسالی
پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI: دوره 2014-1978 میلادی

فاطمه عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.135502.1094

چکیده
  یکی از ویژگی های بارز اقلیم ایران کمی بارش و نوسانات شدید آن در مقیاس های زمانی روزانه ،فصلی و سالانه می باشد. هر خشکسالی دارای 4 ویزگی عمده می باشد که عبارتند از: دوره تداوم ،شدت، فراوانی و گستره . هدف اصلی این مطالعه ، ارزیابی و پهنه بندی خصوصیات خشکسالی حوضه کارون بزرگ می باشد. در این مطالعه از شاخص بارش استاندارد خشکسالی SPI، جهت بررسی ...  بیشتر

خشکسالی
پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌ماهواره‌ای (SDI) و داده‌های سنجنده TRMM (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی)

مژده سلیمی فرد؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ عادل سپهر؛ لیلا ثابت دیزاوندی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.125918.1085

چکیده
  کشور ایران با قرار گرفتن در منطقه خشک جهان همواره در معرض وقوع پدیده خشکسالی قرار دارد. متوسط بارش در کشور کمتر از یک سوم متوسط بارش سالانه جهان است و این میزان نیز از توزیع زمانی و مکانی مناسبی برخوردار نیست. از جمله روش-های بررسی خشکسالی استفاده از شاخص‌های هواشناسی می‌باشد که با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی محاسبه ...  بیشتر

خشکسالی
ارزیابی و مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و تعیین شاخص مناسب در حوضه آبریز زاینده‌رود

مرتضی خداقلی؛ راضیه صبوحی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.117878.1078

چکیده
  یکی از قدم‌های مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی و ترسالی در هر منطقه تعیین شاخص‌هایی است که بتوان براساس آن‌ها میزان شدت و تداوم خشکسالی و ترسالی را ارزیابی  و سپس تأثیر آن بر منابع آب منطقه‌ی مورد نظر را تعیین کرد. در این مطالعه با استفاده از آمار هشت ایستگاه سینوپتیک در حوضه آبخیز زاینده‌رود، شاخص‌های هواشناسی RAI، DI، BMDI، SPI، PNPI، ...  بیشتر

خشکسالی
اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگرد ها بر شهروندان کرمانشاه

آئیژ عزمی؛ سارا محمدی؛ فرشته لطفی؛ اکرم مرادی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 35-44

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42653

چکیده
  امروزه ریزگردها به عنوان یک نگرانی مهم زیست محیطی در کشور مطرح می باشند. علی رغم تلاش مسئولان تاکنون این پدیده به طور کامل مهار نشده است و بسیاری از استان ها به ویژه استان کرمانشاه را در بر گرفته است. این مقاله در پی بررسی این موضوع است که این رخداد زیست محیطی چه اثراتی بر شهروندان شهر کرمانشاه گذاشته است تا با شناسایی آن ها، تاثیرات ...  بیشتر

خشکسالی
واسنجی روش های مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالی با استفاده از داده های ایستگاه های همدید جیرفت و کهنوج

صادق دلفاردی؛ منور سیدی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42660

چکیده
  یکی‌ از چالشهای پایش خشکسالی، تعیین شاخصی با قابلیت اطمینان بالا می‌باشد. این تحقیق دو روش کمینه مقدار بارش و توزیع نرمال را ارزیابی ‌می‌کند. داده های ایستگاه‌های جیرفت و کهنوج استفاده و مقادیر6 شاخص،‌ معیار بارندگی سالانه، دهک‌‌ها، درصد نرمال، ناهنجاری بارش ، بارش استاندارد شده وRDI محاسبه‌ شدند. شاخص مناسب به دو روش تعیین گردید. ...  بیشتر

خشکسالی
بررسی پدیده گرد و غبار در غرب ایران از دیدگاه هواشناختی (مطالعه بلندمدت و کوتاه‌مدت)

عباس رنجبر؛ مجتبی میهن پرست؛ فائزه نوری

دوره 40، 92-93 ، فروردین 1395، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.40807

چکیده
  گرد و غبار یکی از پدیده‌های مخرب جوی است که دارای تأثیرات زیست محیطی، سلامت عمومی، منابع طبیعی، اجتماعی و ... می‌باشد. در این مقاله شرایط تشکیل و انتقال پدیده گرد و غبار بر روی نواحی غربی کشور از دیدگاه هواشناختی (مطالعه بلندمدت و کوتاه‌مدت) مورد بررسی قرارگرفته است. مطالعه بلندمدت برای داشتن الگوی اقلیمی هواشناسی منجر به این پدیده ...  بیشتر

خشکسالی
بررسی خشکسالی و روند آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

اکرم هدایتی دزفولی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، ، صفحه 73-94

چکیده
  بارش از عوامل مهم جوی است که نقش بسزایی در اقتصاد و زندگی مردم هر منطقه دارد چرا که کمبود آن در تولید بخش‌های کشاورزی، دامپروری و صنعت دخیل بوده و موجب خسارت و نابودی در این بخش‌ها می‌گردد. خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی و از جمله رخدادهای مصیبت باری است که خسارت‌های زیادی را باعث می‌شود. استان کهگیلویه و بویراحمد همواره در ...  بیشتر

خشکسالی
تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک به روش دمارتن

طاهره انصافی مقدم

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، ، صفحه 33-55

چکیده
  حوضه دریاچه نمک که در زمره مناطق خشک ونیمه خشک جای دارد از جمله حوضه‌های بسته‌ای است که در دامنه‌های جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی بین مختصات جغرافیایی°48 تا ´30 و °52 طول شرقی و°33 تا °37 عرض شمالی واقع و در تقسیم‌بندی طرح جامع آب کشور، به عنوان حوضة هفتم مشخص شده است و حدود 92750 کیلومتر مربع وسعت دارد. حوضه دریاچه نمک، توسط استانهای ...  بیشتر