موضوعات = خشکسالی
بررسی قابلیت نرم ‏افزار R در تعیین خشکسالی - مطالعه موردی: استان خراسان‏ جنوبی

دوره 47، 122-123، مهر 1402، صفحه 142-158

10.30467/nivar.2023.390437.1242

نفیسه ایزدی؛ حسین خزیمه نژاد؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد فولادی نصرآباد


مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در استان مازندران

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 69-78

10.30467/nivar.2019.134702.1092

ولی الله کریمی؛ داود اکبری نودهی


پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI: دوره 2014-1978 میلادی

دوره 43، 104-105، فروردین 1398، صفحه 27-40

10.30467/nivar.2018.135502.1094

فاطمه عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌ماهواره‌ای (SDI) و داده‌های سنجنده TRMM (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی)

دوره 42، 102-103، مهر 1397، صفحه 19-30

10.30467/nivar.2018.125918.1085

مژده سلیمی فرد؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ عادل سپهر؛ لیلا ثابت دیزاوندی


اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگرد ها بر شهروندان کرمانشاه

دوره 40، 94-95، مهر 1395، صفحه 35-44

10.30467/nivar.2016.42653

آئیژ عزمی؛ سارا محمدی؛ فرشته لطفی؛ اکرم مرادی


تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک به روش دمارتن

دوره 30، 56-57، فروردین 1384، صفحه 33-55

طاهره انصافی مقدم