موضوعات = اقلیم شناسی
تبعات تحریم برتشدید آثار تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.445933.1282

مهرداد مقدم؛ مریم رازه کیسمی


بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

دوره 43، 104-105، فروردین 1398، صفحه 17-26

10.30467/nivar.2019.114727.1076

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی


بررسی خطر گرمایش جهانی در قاره آسیا در بازه زمانی 1949 تا 2014

دوره 42، 102-103، مهر 1397، صفحه 41-48

10.30467/nivar.2018.82231.1057

مسعود مسعودی؛ یاسین همتی؛ زهرا بهرامی؛ سیده رضیه هندی زاده


واکاوی و پهنه‌بندی توان‌های اقلیمی استان خوزستان به منظور استفاده از انرژی خورشیدی

دوره 40، 92-93، فروردین 1395، صفحه 14-22

10.30467/nivar.2016.40784

فرامرز خوش‌اخلاق؛ اصغر مولایی‌پارده؛ محمدمهدی آبادی جو


مقایسه تطبیقی سه شاخص خشکسالی در اقلیم های مختلف ایران

دوره 32، 66-67، مهر 1386، صفحه 61-74

اکرم هدایتی دزفولی؛ عبدالله صداقت کردار


نگرشی بر دقت روابط متداول در محاسبه زاویه میل خورشید

دوره 30، 58-59، مهر 1384، صفحه 21-41

احمد عسگری؛ محمود سمیعی


ضرورت قابل اعتماد بودن اطلاعات هواشناسی در مسائل اقلیم و تغییر اقلیم

دوره 30، 56-57، فروردین 1384، صفحه 91-105

زهره جهانگیری؛ فاطمه رحیم زاده