اقلیم شناسی
بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 17-26

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.114727.1076

چکیده
  در عصر حاضر که منابع سوخت‌های فسیلی رو به کاهش است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و از جمله استفاده از انرژی باد جایگزین مناسبی است که می-تواند بقای بشر را تضمین نماید. در پژوهش حاضر، پتانسیل‌سنجی انرژی باد در ایستگاه‌های همدیدی استان لرستان با استفاده از داده‌های 3 ساعته سمت و سرعت باد طی دوره آماری 1379 تا 1393 بررسی شد. برای برازش ...  بیشتر

اقلیم شناسی
واکاوی روند تغییرات الگوی دمای ساعتی فصل سرد ایران بعنوان شناسه‌ای از تغییرات اقلیمی

حمزه احمدی

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 88-100

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.135677.1095

چکیده
  در میان شاخص‌های اصلی آب و هوا، دمای هوا مهم‌ترین سنجه‌ای است که می‌تواند در آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم نقش آفرینی کند. در این تحقیق با رهیافتی آماری – تحلیلی روند تغییرات دمای ساعتی در ایران واکاوی شد. پایگاه داده‌ای با حجم 3252800 رکورد ساعتی دما، برای 28 ایستگاه سینوپتیکی در فصل سرد سال، در بازه‌ی زمانی 30 ساله از 1985 تا 2014 تنظیم ...  بیشتر

اقلیم شناسی
بررسی خطر گرمایش جهانی در قاره آسیا در بازه زمانی 1949 تا 2014

مسعود مسعودی؛ یاسین همتی؛ زهرا بهرامی؛ سیده رضیه هندی زاده

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 41-48

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.82231.1057

چکیده
  گرمایش جهانی یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی کره زمین به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات دما در قاره آسیا است. بدین منظور داده‌های دمای ماهانه 66 نقطه از کشورهای مختلف قاره آسیا از سال 1949 تا 2014 موردبررسی قرار گرفت. در این بررسی چگونگی تغییرات دما ازلحاظ افزایش، کاهش و سطح معنی‌داری مطالعه گردید. برحسب نزدیک‌ترین نقطه ...  بیشتر

اقلیم شناسی
طراحی الگوی مناسب برای ساخت سکونتگاه های شهرستان خوی با توجه به عناصر اقلیمی

مصطفی قربان موحد؛ محمد جدیری عباسی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 3-16

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42615

چکیده
  طراحی اقلیمی، طراحی است که بتوان ضمن هماهنگی با محیط طبیعی پیرامون خود و بهره گیری هرچه بیشتر از نیروهای طبیعی موجود در محل حتی الامکان محیط طبیعی مناسبی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید. در این مقاله به منظور تعیین جهت مناسب برای استقرار ساختمانها، عناصر تابش آفتاب و باد (با توجه به آمار ایستگاه هواشناسی همدیدی خوی طی سالهای (2005- ...  بیشتر

اقلیم شناسی
واکاوی و پهنه‌بندی توان‌های اقلیمی استان خوزستان به منظور استفاده از انرژی خورشیدی

فرامرز خوش‌اخلاق؛ اصغر مولایی‌پارده؛ محمدمهدی آبادی جو

دوره 40، 92-93 ، فروردین 1395، ، صفحه 14-22

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.40784

چکیده
  یکی از مهمترین چالش‌ها در دهه‌های اخیر مسئله انرژی و منابع تأمین پایدار آن بوده است. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق جهانیان پذیرفته‌اند تا پایان سده کنونی بیشتر منابع فسیلی به پایان خواهد رسید. با این توضیح بهترین گزینه انرژی‌های نو و پاک بویژه انرژی باد و خورشید خواهد بود. از سوی دیگر باید پذیرفت که مناطق مختلف جهان قابلیت تولید ...  بیشتر

اقلیم شناسی
تحلیل فضایی و پهنه‌بندی شدت درجه خطرپذیری رخداد یخبندان در شبکه جاده‌ای کشور با استفاده از GIS

محمدباقر بهیار؛ الهام پیشداد

دوره 40، 92-93 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.40785

چکیده
  در این تحقیق تحلیل فضایی و نیز پهنه‌بندی شدت درجه خطرپذیری رخداد یخبندان در شبکه جاده‌ای کشور با استفاده از داده‌های ماهانه 95 ایستگاه همدید در یک دوره آماری 18 ساله (2007-1990) و آستانه‌های بحران یخبندان (آغاز، پایان، طول دوره و فراوانی رخداد) و نیز روش درون‌یابی( Spline with barriers) در محیط Arc GIS مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان بزرگراه‌ها ...  بیشتر

اقلیم شناسی
تحلیل فضایی و پهنه بندی مخاطرات اقلیمی شاخص بارندگی آستانه درشبکه جاده ای کشوربا استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

محمدباقر بهیار

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، ، صفحه 37-44

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.15688

چکیده
  در این تحقیق جهت تعیین توزیع مکانی- زمانی و پهنه بندی شدت درجه خطرپذیری رخداد بارندگی در شبکه حمل و نقل جاده ای کشور از داده‌های روزانه‌ بارندگی95 ایستگاه همدید کشوردر یک دوره آماری 18 ساله (2007-1990) و روش دورن یابی Spline with arriersدرمحیط ArcGISتوسط شاخصهای آستانه بحران(بارندگی با شدت 30 میلیمتروبیشتر، بارندگی بالای صدک 90 و ضریب تغییرپذیری بارندگی ...  بیشتر

اقلیم شناسی
مقایسه تطبیقی سه شاخص خشکسالی در اقلیم های مختلف ایران

اکرم هدایتی دزفولی؛ عبدالله صداقت کردار

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، ، صفحه 61-74

چکیده
  خشکسالی از جمله پدیده هایی است که در اقلیم های مختلف تکرار شده و اثرات آن صرفا به نواحی خشک و نیمه خشک محدود نمی شود، بلکه می تواند در نواحی مرطوب نیز رخ دهد. در ارزیابی خشکسالی، پایش خصوصیاتی از قبیل شدت، مدت و فراوانی آن ضروری به نظر می رسد. در این بررسی به منظور تحلیل خصوصیات خشکسالی از داده های مجموع بارش ماهانه ایستگاه های تهران، ...  بیشتر

اقلیم شناسی
نگرشی بر دقت روابط متداول در محاسبه زاویه میل خورشید

احمد عسگری؛ محمود سمیعی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، ، صفحه 21-41

چکیده
  زاویه میل خورشید () یکی از ویژگی‌های مهم هندسه زمین و خورشید است. در این مطالعه 13 رابطه محاسباتی آن که در سال‌های اخیر ارایه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. الگوریتم‌های میخالسکی[1](1988)، والراون[2] (1978) و رابطه بورگس[3] (1985)، در مقایسه با مقادیر واقعی در پنج سال انتخابی 1970، 1980، 1986، 1989 و 2001 به ترتیب دقیق‌ترین روابط شناخته شده‌اند. الگوریتم ...  بیشتر

اقلیم شناسی
ضرورت قابل اعتماد بودن اطلاعات هواشناسی در مسائل اقلیم و تغییر اقلیم

زهره جهانگیری؛ فاطمه رحیم زاده

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، ، صفحه 91-105

چکیده
  اقلیم در همه مقیاس‌های مکانی و زمانی تغییر می‌کند، اما روشن ساختن همه جانبه تغییرات اقلیمی کار آسانی نیست. مطالعات آشکارسازی تغییرات اقلیمی در دهه‌های اخیر براساس اندازه‌گیری مشاهدات هواشناسی انجام شده است. اندازه‌گیری مشاهدات فوق اغلب دارای خطا و یا عدم قطعیت است. حتی اگر این خطاها وجود نداشته باشد، رفتار اقلیمی چنان است که باعث ...  بیشتر