موضوعات = هواشناسی
تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و فراوانی رخدادهای گردوخاک در منطقه غرب آسیا

دوره 47، 122-123، مهر 1402، صفحه 17-36

10.30467/nivar.2023.395654.1245

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام


بررسی گسیل گردوخاک ناشی از فرسایش بادی در استان هرمزگان

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 37-56

10.30467/nivar.2023.395670.1246

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام


شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران

دوره 43، 104-105، فروردین 1398، صفحه 14-18

10.30467/nivar.2019.87087

سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی خطر عامل فرسایندگی باران در شمال شرق ایران

دوره 42، 102-103، مهر 1397، صفحه 9-18

10.30467/nivar.2018.122605.1083

رئوف مصطفی زاده؛ محسن ذبیحی؛ خدیجه حاجی؛ محمد حسین قویمی پناه


ارزیابی روش های درون‌یابی بارش سالانه و فصلی در دشت مشهد

دوره 42، 100-101، فروردین 1397، صفحه 11-20

سعید صبوری نوقابی؛ سعید گلیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ ارنستو لوپز بائزا


بررسی شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان و تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای بحرانی سال 1395

دوره 41، 96-97، فروردین 1396، صفحه 68-75

10.30467/nivar.2017.60579

لیلا امینی؛ مجید بیجندی؛ اعظم باقری؛ پریسا ابونصر شیراز


واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

دوره 40، 94-95، مهر 1395، صفحه 25-34

10.30467/nivar.2016.42613

رضا ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ مریم ملک میرزایی


ارزیابی عملکرد مدلWRFبا نُه پیکربندی فیزیکی مختلف برای پیش‌بینی بارش زمستانه جنوب‌غرب ایران

دوره 39، 90-91، مهر 1394، صفحه 15-26

10.30467/nivar.2015.14598

سوزان ساسانیان؛ مجید آزادی؛ حسن عسگری شیرازی؛ ابراهیم میرزائی


شناسایی تیپ های همدید هوای ایستگاه خوربیابانک در طول دوره آماری(2004-1985)

دوره 32، 66-67، مهر 1386، صفحه 28-38

حمید نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی


بررسی تغییرات مقادیر حدی بارش در ایران

دوره 30، 58-59، مهر 1384، صفحه 7-20

فاطمه رحیم زاده


تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک به روش دمارتن

دوره 30، 56-57، فروردین 1384، صفحه 33-55

طاهره انصافی مقدم


تحلیل و پیش بینی کل بارندگی ماهانه و سالانه مشهد در سال 2005

دوره 30، 56-57، فروردین 1384، صفحه 57-73

سیدرضا هاشمی؛ سید مهدی امیر جهانشاهی


روز جهانی هواشناسی

دوره 2، شماره 14، فروردین 1341، صفحه 3-4