مطالعه مروری میزان دما و شوری آب‌های جنوب ایران در بازه‌ی زمانی 2005 تا 2012، با استفاده از داده‌های WOA13

دانیال قادری؛ مصطفی سلگی؛ مهرناز فرزین‌گهر

دوره 46، 116-117 ، فروردین 1401، ، صفحه 101-117

https://doi.org/10.30467/nivar.2022.199862.1138

چکیده
  در این مطالعه، با توجه به اهمیت کمیت‌های دما و شوری در شناخت پدیده‌های دریایی، سعی شده است تغییرات این کمیت‌ها با استفاده از داده‌های WOA13 بررسی گردد و شرایط هر یک از این کمیت‌ها در فصول مختلف سال و در عمق‌های متفاوت تعیین گردد. ازاین‌رو با انتخاب مجموعه داده‌های تاریخچه‌ای پایگاه داده WOA13 که به شکل میانگین فصلی دما و شوری در بازه‌ی ...  بیشتر

مطالعه میانگین بلندمدت غلظت کلروفیل و ارتباط آن با تغییرات دمای سطح دریا و عمق نوری هواویزها روی دریای عمان و خلیج‌فارس (2020-2003)

نوشین خدام؛ سارا عطارچی؛ مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سحر تاج بخش

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 117-125

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.146147

چکیده
  غلظت کلروفیل در محیط­های دریایی نشان‌دهنده میزان فیتوپلانکتون و در نهایت تولید زیست‌بوم‌های دریایی است. غلظت کلروفیل ثابت نیست و  به کمیت‌های نظیر دمای سطح دریا[1] و عمق نوری هواویزها[2] بستگی دارد؛ همچنین دارای تغییرات فصلی است و همبستگی بین این عوامل در عمق­های متفاوت، مختلف است. بررسی رابطه بلند مدت بین تغییرات دمای سطح ...  بیشتر

شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS

بهزاد لایقی؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 50-53

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.91474

چکیده
  در این مقاله مشخصه های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی دریای عمان با استفاده از روش جفت شدن [1] مدل های عددی هواشناسی [2]WRF و مدل اقیانوس شناسی ROMS[3] شبیه سازی شده است. ابتدا مدل WRF بر روی دریای عمان اجرا و نتایج آن مورد بررسی و راستی آزمایی[4] قرار گرفته و سپس مدل عددی ROMS بر روی این دریا با توجه به واداشت های هواشناسی پیش یابی شده اجرا و مورد ...  بیشتر