کلیدواژه‌ها = سرعت باد
بررسی نقش پوشش گیاهی در شکل‌گیری گردوخاک جنوب شرق ایران

دوره 46، 116-117، فروردین 1401، صفحه 94-109

10.30467/nivar.2022.338531.1218

ساویز صحت؛ مهدی رهنما؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام