بررسی میزان تاب آوری پهنه آبی تالاب های هامون با استفاده از تصاویر سنجنده GEE در MODIS

محمد فرتوت عنایت؛ کورش محمدپور؛ علی اصغر عبداللهی؛ بیتا جدی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، ، صفحه 123-136

https://doi.org/10.30467/nivar.2023.383507.1236

چکیده
  تالاب بین‌المللی هامون به عنوان دوازدهمین ذخیره‌گاه زیست کره مسکون ایران نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی جنوب‌ شرق ایران دارد.در پژوهش حاضر با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین و شاخص NDWI1 سنجنده مادیس و راستی آزمایی آن با تصاویرماهوارههای لندست و سنتینل۲ وضعیت نوسانات آبی تالاب‌های سه گانه ...  بیشتر

کاربرد مدل SALTMED در پیش‌بینی شوری آب رودخانه‌ کرخه پس از اجرای فاز اول پروژه 550 هزار هکتاری احیاء اراضی استان‌های خوزستان و ایلام

الهام مرادی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قنشلو

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 99-122

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.275688.1182

چکیده
  در این مطالعه به پیش‌بینی شوری آب رودخانه کرخه پس از بهره‌برداری از پروژه‌ها‌ی آبیاری و زهکشی جهاد نصر با استفاده از مدل شبیه‌ساز شوری SALTMED پرداخته شد. با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت، برنامه آبیاری، خصوصیات خاک و آب و زهکش دشت‌های اوان، دوسالق، ارایض و باغه که جز دشت‌های علیا محسوب می‌شوند، حجم زهاب خروجی و میزان نمک تولیدی ...  بیشتر