کلیدواژه‌ها = انرژی باد
ارزیابی بهره‌برداری از انرژی باد در شهرستان ایلام

دوره 40، 92-93، فروردین 1395، صفحه 43-52

10.30467/nivar.2016.40806

غلامعباس فلاح قالهری؛ مهناز رستمیان


ارزیابی انرژی باد بوسیله مدلWRF؛ مطالعه موردی برای استان کرمان

دوره 38، 85-84، فروردین 1393، صفحه 69-81

رضا اسماعیل‌پور؛ حسین ملکوتی؛ محسن عراقی‌زاده