کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تحلیل رژیم باد خلیج فارس با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی همدیدی

دوره 38، 85-84، فروردین 1393، صفحه 27-44

فرشته کمیجانی؛ علی نصرالهی؛ نرگس نظری؛ شهرزاد ناهید


الگوی جریان‌های جزر و مدی در بندر کنگان

دوره 35، 73-72، فروردین 1390، صفحه 33-44

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ فرناز اسدی


تأثیر باد بر انتقال و پخش آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس

دوره 35، 73-72، فروردین 1390، صفحه 45-54

اسماعیل حسن‏ زاده؛ علی رضایی لطیفی؛ احمد نوحه‏ گر؛ امید حاج‏ رسولی ها


مطالعه ای مشاهداتی روی نسیم دریا در منطقه بوشهر

دوره 30، 56-57، فروردین 1384، صفحه 7-31

عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ محمد مرادی