کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تغییرات نمایه های فرین بارش ایران در دو دوره نرمال اقلیمی 1981-2010 و 1991-2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30467/nivar.2024.428907.1275

زهره جوانشیری؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ فاطمه عباسی


بررسی تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک سطحی در ایران با استفاده از محصول SMAP L4

دوره 46، 116-117، فروردین 1401، صفحه 14-27

10.30467/nivar.2022.315991.1206

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ لیلا گودرزی؛ جلیل هلالی


اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

دوره 44، 108-109، فروردین 1399، صفحه 110-116

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی


بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 97-107

10.30467/nivar.2019.168743.1119

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا


پیش‌نگری فراسنج های اقلیمی کشور با بکارگیری مدل های گردش کلی سری CMIP5: دوره 2100-2020

دوره 43، 104-105، فروردین 1398، صفحه 62-71

10.30467/nivar.2019.142745.1103

ایمان باباییان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ ابراهیم میرزایی


واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

دوره 40، 94-95، مهر 1395، صفحه 25-34

10.30467/nivar.2016.42613

رضا ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ مریم ملک میرزایی


بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات گرد وغبار

دوره 37، 81-80، فروردین 1392، صفحه 65-82

عباس شاهسونی؛ کاظم ندافی؛ مریم یاراحمدی؛ ، مجید کرمانی؛ الهام یاراحمدی


روند تغییرات پوشش برف در مناطق برف‌خیز ایران با استفاده از داده‌های سنجنده مدیس

دوره 36، 79-78، مهر 1391، صفحه 3-10

هادی ابراهیمی؛ ابوالحسن غیبی؛ حسین ملکوتی


شناسایی تغییرات رژیم بارشی ایران در دهه های اخیر

دوره 35، 73-72، فروردین 1390، صفحه 55-66

معصومه مقبل؛ محمود داوودی؛ ابوالفضل نیستانی؛ فرحناز تقوی