اثر انسو بر روی تغییرات دمای زمستان در استان تهران

مهران فرجاد؛ مائده فتحی؛ ابوالقاسم غضنفری

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 79-84

https://doi.org/10.30467/nivar.2020.106893

چکیده
  تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است که تاثیرات مستقیم اقتصادی و اجتماعی بر سلامت و رفاه بشر دارد و در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده است. انسو (نوسان جنوبی- ال نینو) به عنوان یکی از بارزترین و قابل ملاحظه‌ترین علل تغییرپذیری سال به سال اقلیم در مقیاس جهانی شناخته شده است. انسو هم در منطقه اقیانوس ...  بیشتر

هواشناسی
تحلیل روند سری زمانی دمای روز و شب در ایستگاه شهری کرمان طی دوره 2010-1961

صادق کریمی؛ مریم رستاخیز؛ سمیه صدیق

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.15685

چکیده
  تحلیل سری های زمانی در مدل سازی های ریاضی و پیش بینی وقایع آینده اهمیت زیادی دارد. لذا این پژوهش نیز به دنبال تحلیل تغییرات دمای روز هنگام و شب هنگام در ایستگاه شهری کرمان، طی ماههای مختلف دوره 2010-1961 است. به همین منظور، از آزمون من کندال و آماره Z (در سطح اطمینان 95 درصد) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد دمای روزهنگام در ماههای نوامبر، ...  بیشتر

کاربرد روش‌های خودوایازش وهلت وینترز جهت پیش‌بینی خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها در اهواز

محسن لوعلیزاده؛ نعمت الله عقبا؛ ، نادر شفی خدایی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 15-22

چکیده
  عناصر اقلیمی بویژه بارش دارای تغییرات معنی داری در دوره های زمانی مشخص  هستند. این تحقیق به منظور مطالعه و بررسی تغییرات زمانی بارش، تعیین خشکسالی ها – ترسالی ها و امکان پیش بینی آنها در شهر اهواز انجام گرفته است. دوره های خشکسالی – ترسالی و همچنین تداوم و شدت آنها با استفاده از شاخص استاندارد  Z و میانگین متحرک 5 ساله، محاسبه ...  بیشتر

بررسی تغییرات و مدل‌سازی دما در سواحل جنوبی دریای خزر

آزیتا امیری

دوره 35، 73-72 ، فروردین 1390، ، صفحه 25-32

چکیده
  در این تحقیق مدل‌سازی دمای سواحل جنوبی دریای خزر توسط مدل آریمای فصلی یا مدل تلفیق‌شده میانگین متحرک و خودبرگشتی انجام شده‌است. بدین منظور دمای میانگین ماهانه ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک بندرانزلی، رامسر و بابلسر که دارای بازه زمانی طولانی‌تری نسبت به سایر ایستگاه‌ها بوده‌اند، از سال 1955 الی 2008 میلادی مورد مطالعه قرار گرفت. ...  بیشتر