کلیدواژه‌ها = روند
بررسی تغییرات بارش در نوارساحلی جنوب ایران با استفاده از داده های ERA5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.30467/nivar.2024.412682.1258

مریم کمالی؛ مسعود ترابی آزاد


بررسی روند تغییرات دمای سالانه، فصلی و ماهانه حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 1-11

10.30467/nivar.2019.156227.1116

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


تجزیه و تحلیل آماری یخبندان‌های کشاورزی شهر کاشان

دوره 41، 98-99، مهر 1396، صفحه 37-48

10.30467/nivar.2017.51897

فاطمه بشیریان؛ حجت الله یزدان پناه؛ مرضیه مجدبرزکی


بررسی روند تغییرات پارامتر دما در ایستگاه شهرکرد

دوره 41، 98-99، مهر 1396، صفحه 73-82

10.30467/nivar.2017.51907

زینب احمدی مقدم؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی


آشکارسازی روند تغییرات دما و بارش سالانه و فصلی تهران طی دوره 1984-2014

دوره 41، 96-97، فروردین 1396، صفحه 36-45

10.30467/nivar.2017.45153

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ


واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

دوره 40، 94-95، مهر 1395، صفحه 25-34

10.30467/nivar.2016.42613

رضا ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ مریم ملک میرزایی


مدل‌سازی آماری روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی

دوره 39، 88-89، فروردین 1394، صفحه 15-22

10.30467/nivar.2015.13444

سادات هاشمی نسب؛ فریبا صادقی عطاآبادی


ارزیابی تطبیقی روند برف و سری‌های دمایی در شهرستان کوهرنگ

دوره 38، 87-86، مهر 1393، صفحه 51-62

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ زهرا لله گانی


بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

دوره 36، 77-76، فروردین 1391، صفحه 37-48

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی


تحلیل آماری پدیده گردوغبار در استان خوزستان طی دوره (2005-1996)

دوره 35، 75-74، مهر 1390، صفحه 17-26

تقی طاووسی؛ محمود خسروی؛ کوه زاد رئیس پور