کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی تغییرات نیاز آبی محصولات زراعی دشت جیرفت تحت تاثیر تغییر اقلیم

دوره 47، 122-123، مهر 1402، صفحه 1-16

10.30467/nivar.2023.384228.1237

سمیه افشاری پور؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ امان الله سلیمانی


بررسی نگرش و ادراک شالیکاران مازندران نسبت به تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 1-14

10.30467/nivar.2022.364552.1229

آناهیتا خیرخواه؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکواتی؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


جابجایی تاریخ کاشت و تغییر طول فصل رشد در استان یزد تحت شرایط اقلیم گرم تر

دوره 46، 118-119، مهر 1401، صفحه 55-72

10.30467/nivar.2023.361965.1226

منصوره کوهی؛ ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


بررسی پدیده گردوخاک و عوامل موثر بر آن در منطقه خاورمیانه با رویکرد لزوم انجام اقدامات کاهشی تغییر اقلیم

دوره 44، 108-109، فروردین 1399، صفحه 59-67

10.30467/nivar.2020.106249

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ ساویز صحت؛ مهدی رهنما؛ عباس رنجبر


شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان کارستی گستره لالی، استان خوزستان

دوره 44، 108-109، فروردین 1399، صفحه 97-109

10.30467/nivar.2020.106355

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی


اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

دوره 44، 108-109، فروردین 1399، صفحه 110-116

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی


پیش‌نگری فراسنج های اقلیمی کشور با بکارگیری مدل های گردش کلی سری CMIP5: دوره 2100-2020

دوره 43، 104-105، فروردین 1398، صفحه 62-71

10.30467/nivar.2019.142745.1103

ایمان باباییان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ ابراهیم میرزایی


بررسی خطر گرمایش جهانی در قاره آسیا در بازه زمانی 1949 تا 2014

دوره 42، 102-103، مهر 1397، صفحه 41-48

10.30467/nivar.2018.82231.1057

مسعود مسعودی؛ یاسین همتی؛ زهرا بهرامی؛ سیده رضیه هندی زاده


بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران

دوره 36، 79-78، مهر 1391، صفحه 35-44

رحمانعلی حق شناس گتابی؛ منصور عزیز‌خانی؛ سید ‌باقر سلطانی؛ ، نوربخش داداشی تنکابنی


بررسی روند چند پارامتر اقلیمی در ایستگاه اصفهان طی سال‌های 1951 تا 2005

دوره 36، 77-76، فروردین 1391، صفحه 29-36

علیرضا محمودی؛ عبدالرسول زارعی؛ احسان بیژن زاده


بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

دوره 36، 77-76، فروردین 1391، صفحه 37-48

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی


شناسایی تغییرات رژیم بارشی ایران در دهه های اخیر

دوره 35، 73-72، فروردین 1390، صفحه 55-66

معصومه مقبل؛ محمود داوودی؛ ابوالفضل نیستانی؛ فرحناز تقوی