شبیه سازی ومقایسه ی برآورد رواناب به روش های شبکه عصبی،رگرسیون و استنتاج فازی(مطالعه ی موردی: حوضه آبریز دز)

غزاله احمدیان احمدآباد؛ محمود ذاکری نیری

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 84-96

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2022.290750.1196

چکیده
  بعلت بروز خشکسالی های متمادی و کاهش شدید بارندگی در چند دهه اخیر، پیش بینی وضعیت اندازه جریان منابع آب های سطحی در رودخانه ها جهت مدیریت منابع آب اهمیت ویژه ای یافته است. ازاین نظر، اندازه ی بده ی عبوری از رودخانه ها که مهم ترین منبع تغذیه ی آب پشت سدها است، جزء مهم ترین عوامل در زمینه ی پیش بینی آب های سطحی به شمار می رود. برای ارزیابی ...  بیشتر

مهندسی منابع آب
شبیه‌سازی رواناب سطحی بر اساس روش تحلیل حساسیت SWATCUP (مورد مطالعه: رودخانه قره‌چای)

پدرام محمودی؛ محمود ذاکری نیری؛ عطااله نجفی جیلانی

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 44-55

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.261833.1173

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شبیه‌سازی رواناب سطحی رودخانه قره‌چای بود که با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT اقدام به مدلسازی شد. در این راستا ابتدا با استفاده از نرم‌افزار GIS نسخه 10.4، DEM و آبراهه‌ها و مشخصات شبکه رودخانه‌ای حوزه استخراج گشت. آمار مورد استفاده از ایستگاه‌های پل دوآب خنداب، جوشیروان، و ساروق، مربوط به سال 2003 تا 2016 حوضه قره‌چای ...  بیشتر