نویسنده = مسعود پورغلام آمیجی
پیش‌بینی طوفان‌های گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 45، 114-115، مهر 1400، صفحه 52-69

10.30467/nivar.2021.303747.1200

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ خالد احمدالی


محاسبه نیاز آبی فضای سبز شهری با استفاده از روش کالیفرنیا

دوره 44، 110-111، مهر 1399، صفحه 131-145

10.30467/nivar.2020.249010.1171

محمد انصاری قوجقار؛ ایمان بابائیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ احسان پارسی