شبیه سازی انتشار آلاینده های هسته ای در جو با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی در یک حادثه فرضی در نیروگاه بوشهر

امیر خانجانی بیجارگاه؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ بهزاد لایقی

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.200610.1140

چکیده
  اهمیت استفاده از انرژی‌های پاک، در بخش‌های دیگر انرژی آشکار گردیده است. در این میان، انرژی هسته‌ای و استفاده از آن در تولید برق جزء انرژی‌های نسبتا" پاک به شمار می آید. از طرفی بروز حادثه در نیروگاه‌های هسته‌ای مثل حوادث چرنوبیل و فوکوشیما تأثیرات دراز مدت و نامطلوبی بر روی محیط زیست و سلامتی انسانها می‌گذارد. با توجه به اهمیت استفاده ...  بیشتر