نویسنده = مائده فتحی
بررسی عوامل دینامیکی و همدیدی موثر در رخداد بارش سنگین برف در استان تهران مطالعه موردی: ژانویه 2018

دوره 44، 110-111، مهر 1399، صفحه 29-42

10.30467/nivar.2019.197351.1136

زهرا قصابی؛ مائده فتحی؛ پرویز رضازاده؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


اثر انسو بر روی تغییرات دمای زمستان در استان تهران

دوره 44، 108-109، فروردین 1399، صفحه 79-84

10.30467/nivar.2020.106893

مهران فرجاد؛ مائده فتحی؛ ابوالقاسم غضنفری


استفاده از سامانه همادی با چند مدل برای پیش‌بینی بارش روی ایران

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 63-68

10.30467/nivar.2019.95833

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسن مشکاتی