تحلیل هندسی جابجایی ایستگاههای هواشناسی برای اتصال داده‌ها به یکدیگر ( مثال موردی ایستگاه هواشناسی شیراز)

عبدالحمید بهروزی؛ محمدرضا پیشوایی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 89-96

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.136681.1096

چکیده
  هدف از این پژوهش تشکیل سری زمانی بلند مدت شیراز به وسیله ی تحلیل هندسی ایستگاه‏های باران‏سنجی شیراز است که تاکنون چهار بار جابه‏ جا شده است. آمار بارش سه ایستگاه قدیمی شیراز (کنسولگری انگلیس، خیابان مشیر کهنه و خیابان ارتش سوم) در دوره زراعی 1302 تا 1345 هجری شمسی، از طریق یکی از شرکت‏های وابسته به سازمان آب جمع‏آوری شد. از سال 1345 ...  بیشتر