گرد و غبار
شناسایی مسیرهای عبور گرد و خاک جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: گرد و خاک 30 خرداد 1391)

زهرا خیراندیش؛ جواد بداق جمالی؛ بهزاد رایگانی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2018.65934

چکیده
  پدیده گرد و خاک از فرآیندهای طبیعی مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان است که سالانه آسیب های زیادی را به بخش‌های مختلف وارد می‌سازد. جنوب غرب ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان به طور مکرر در معرض این پدیده قرار می‌گیرد. در این تحقیق به منظور تعیین مسیر گرد و خاک، یکی از رویدادهای با غلظت بالای گرد و خاک (رویداد30 خرداد ...  بیشتر