نویسنده = ابراهیم اسعدی اسکویی
بررسی نگرش و ادراک شالیکاران مازندران نسبت به تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 1-14

10.30467/nivar.2022.364552.1229

آناهیتا خیرخواه؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکواتی؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


توزیع مکانی احتمال تامین نیاز سرمایی پسته در ایران با استفاده از داده های بازتحلیل ERA5-Land

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 135-150

10.30467/nivar.2023.416976.1263

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ منصوره کوهی؛ سعیده کوزه گران؛ حسین حکم آبادی؛ محسن اسلامی


تحلیل پارامترهای هواشناسی اثر گذاردر مراحل اصلی تقویم کشت برنج در مازندران

دوره 46، 118-119، مهر 1401، صفحه 41-57

10.30467/nivar.2022.364502.1228

آناهیتا خیرخواه؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکواتی؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


جابجایی تاریخ کاشت و تغییر طول فصل رشد در استان یزد تحت شرایط اقلیم گرم تر

دوره 46، 118-119، مهر 1401، صفحه 58-75

10.30467/nivar.2023.361965.1226

منصوره کوهی؛ ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


بررسی تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک سطحی در ایران با استفاده از محصول SMAP L4

دوره 46، 116-117، فروردین 1401، صفحه 13-25

10.30467/nivar.2022.315991.1206

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ لیلا گودرزی؛ جلیل هلالی


پهنه بندی دماهای کمینه و بیشینه در ایران به روش رگرسیون چند متغیره

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 25-35

10.30467/nivar.2019.176677.1126

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سعیده کوزه گران؛ مسعود حقیقت


ارزیابی روش های درون‌یابی بارش سالانه و فصلی در دشت مشهد

دوره 42، 100-101، فروردین 1397، صفحه 11-20

سعید صبوری نوقابی؛ سعید گلیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ ارنستو لوپز بائزا