آلودگی هوا
پایش پدیده گرد و خاک، علل وقوع و پیامدهای آن در استان اصفهان مطالعه موردی: دوره 2013-2014 میلادی

ویکتوریا عزتیان

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 45-61

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.133980.1090

چکیده
  در این پژوهش به منظور پایش پدیده گرد و خاک، شاخص تجربی طوفان‌های گرد و خاک در دوره 2012-2015 میلادی محاسبه گردید که براساس اندازه‌گیری میدان دید افقی توسط هواشناسی استرالیا طراحی شده است. نتایج حاکی از آن است که در 4 ایستگاه، طوفان گرد و خاک بیش از دیگر ایستگاه‌ها بوده و در شمال شرق اصفهان بالاترین مقادیر شاخص محاسبه گردید. در ماه‌های ...  بیشتر