ارزیابی بهره‌برداری از انرژی باد در شهرستان ایلام

غلامعباس فلاح قالهری؛ مهناز رستمیان

دوره 40، 92-93 ، فروردین 1395، ، صفحه 43-52

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2016.40806

چکیده
  در پژوهش حاضر، امکان‌سنجی انرژی باد در ایستگاه ‌هواشناسی ایلام که دارای داده‌های باد با دوره آماری 24 ساله (2010-1987) بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. این داده‌ها در فواصل زمانی سه ساعته و در ارتفاع 10 متری از سطح زمین اندازه‌گیری شده‌اند. ابتدا داده‌ها در نرم‌افزار اکسل مرتب شدند. برای ...  بیشتر