اقلیم شناسی
واکاوی و پهنه‌بندی توان‌های اقلیمی استان خوزستان به منظور استفاده از انرژی خورشیدی

فرامرز خوش‌اخلاق؛ اصغر مولایی‌پارده؛ محمدمهدی آبادی جو

دوره 40، 92-93 ، فروردین 1395، ، صفحه 14-22

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2016.40784

چکیده
  یکی از مهمترین چالش‌ها در دهه‌های اخیر مسئله انرژی و منابع تأمین پایدار آن بوده است. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق جهانیان پذیرفته‌اند تا پایان سده کنونی بیشتر منابع فسیلی به پایان خواهد رسید. با این توضیح بهترین گزینه انرژی‌های نو و پاک بویژه انرژی باد و خورشید خواهد بود. از سوی دیگر باید پذیرفت که مناطق مختلف جهان قابلیت تولید ...  بیشتر