آب و هوا
تحلیل ترمودینامیکی بارش‌های فرین غرب ایران و ارائه الگوی ناپایداری برای این منطقه

شهاب شفیعی؛ غلامعلی مظفری؛ فاطمه قادری

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 49-60

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.51898

چکیده
  به منظور دستیابی به مدیریت ریسک بارش­های فرین  جهت کاهش خسارات ناشی از آن در غرب کشور و برای شناسایی شرایط ترمودینامیکی وقوع این پدیده طی دوره آماری 50 ساله (2010-1961)، از نمودار اقلیمی Skew-T log P استخراج شده از وب سایت دانشگاه وایومینگ آمریکا استفاده شد. و همچنین شاخص­های ناپایداری جوی مانند SI, LI, Sw, KI, C.T, V.T, T.T, PWC سطح ایستگاه­ کرمانشاه- ...  بیشتر