بررسی کارآیی شاخص رطوبت محصول در پایش خشکسالی

مجتبی ذوالجودی

دوره 41، 96-97 ، فروردین 1396، ، صفحه 54-57

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.47988

چکیده
  شناخت و محاسبه شاخص­های خشکسالی از جمله فعالیت­هایی است که می­تواند پژوهشگران رشته­های مختلف زیست محیطی را با شدت و تداوم یک دوره خشکسالی در یک محیط طبیعی آشنا نماید. اگر چه بسیاری از شاخص­هایی که حتی آمار و اطلاعات مورد نیاز آن‌ها در ایران وجود دارد، نیازمند بازبینی بر اساس توان و شرایط زیست محیطی منطقه مورد مطالعه می­باشد. ...  بیشتر