برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده و ارزیابی روش‌های والیانتس برای خط ساحلی شمال و جنوب ایران

محمد مهدی چاری؛ پریسا کهخامقدم

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 123-135

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.147472.1106

چکیده
  تبخیر- تعرق (ET) مهمترین پارامتر در مطالعات اقلیمی و برنامه‌ریزی آبیاری است. برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل (ETo) به روشی ساده، مورد توجه زیادی، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، که در آن اطلاعات هواشناسی مورد نیاز برای روش استاندارد پنمن- مونتیث فائو (PMF-56) ناقص و یا در دسترس نمی‌باشد، قرار گرفته است. همچنین علارغم توسعه کشاورزی در خطوط ساحلی ...  بیشتر

تهیه اطلس یخبندان‌های پاییزه و زمستانه در استان سیستان و بلوچستان

معصومه دلبری؛ ندا کیخا؛ پریسا کهخامقدم

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2016.42625

چکیده
  از مهمترین بلایای طبیعی که تهدیدکننده محصولات کشاورزی است، سرمازدگی است. لذا تعیین تاریخ وقوع یخبندان و دمای کمینه برای محافظت گیاهان در مقابل تنش سرمایی حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تهیه اطلس تاریخ وقوع یخبندان در استان سیستان‌و‌بلوچستان است. اطلاعات مورد استفاده شامل آمار دمای کمینه روزانه 14 ایستگاه همدید (سینوپتیک) و تبخیرسنجی ...  بیشتر