تهیه اطلس یخبندان‌های پاییزه و زمستانه در استان سیستان و بلوچستان

معصومه دلبری؛ ندا کیخا؛ پریسا کهخامقدم

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2016.42625

چکیده
  از مهمترین بلایای طبیعی که تهدیدکننده محصولات کشاورزی است، سرمازدگی است. لذا تعیین تاریخ وقوع یخبندان و دمای کمینه برای محافظت گیاهان در مقابل تنش سرمایی حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تهیه اطلس تاریخ وقوع یخبندان در استان سیستان‌و‌بلوچستان است. اطلاعات مورد استفاده شامل آمار دمای کمینه روزانه 14 ایستگاه همدید (سینوپتیک) و تبخیرسنجی ...  بیشتر