هواشناسی کشاورزی
امکان‌سنجی آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از مدل‌های گیاهی برای پیش‌بینی عملکرد و طول دوره‌های رشد گندم

فاطمه صفری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 101-112

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.142730.1102

چکیده
  افزایش روزافزون تقاضای محصولات کشاورزی و افزایش فشار بر منابع آب و خاک از یک سو و مشکلات دستیابی به داده‌های میدانی از سوی دیگر، ضرورت استفاده از مدل‌های مناسب برای پیش‌بینی عملکرد محصولات کشاورزی را نمایان می‌سازد. بسیاری از پارامترهای ورودی مدل‌های گیاهی در کشور ما در دسترس نیستند. از طرف دیگر با پدید آمدن تکنیک‌های آماری نوین ...  بیشتر

هواشناسی کشاورزی
تعیین تبخیر و تعرق واقعی و نیاز خالص آب آبیاری محصولات مهم کشاورزی دشت مغان با استفاده از مدل آکواکراپ

مریم عبدالله زاده؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی؛ بیژن نظری

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.141476.1101

چکیده
  روش‌های رایج در برآورد تبخیروتعرق و نیاز آبی عموما با فرض شرایط ایده‌آل و بدون تنش است. اما در شرایط واقعی مزرعه، تنش‌های مختلف مانند شوری، خشکی، دمایی، حاصل‌خیزی خاک و مدیریت زراعی بر تبخیروتعرق و عملکرد تاثیر می‌گذارند. در این تحقیق با استفاده از مدل آکواکراپ که برخی از تنش‌های زراعی و اقلیمی را در نظر می گیرد تبخیر و تعرق واقعی ...  بیشتر

هواشناسی کشاورزی
بررسی اثر افزایش دی‌اکسیدکربن اتمسفری بر عملکرد غلات مهم با استفاده از مدل AquaCrop

هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی

دوره 41، 96-97 ، فروردین 1396، ، صفحه 46-53

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.44811

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر افزایش غلظت دی اکسیدکربن در چهار سناریوی A1B، A2، B1 و B2 بر عملکرد گندم، جو و ذرت دانه ای به عنوان غلات اصلی دشت قزوین با استفاده از مدل کالیبره AquaCrop بررسی شد. عملکرد گندم در دورة 2010 تا 2035 نسبت به دورة مبنا 1984 تا 2009 به طور میانگین بین 5/11 درصد در سناریوهای B1 و B2 تا 4/14 درصد در سناریو A1B افزایش خواهد یافت. در مورد جو، افزایش عملکرد ...  بیشتر