ارزیابی بهره‌برداری از انرژی باد در شهرستان ایلام

غلامعباس فلاح قالهری؛ مهناز رستمیان

دوره 40، 92-93 ، فروردین 1395، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.40806

چکیده
  در پژوهش حاضر، امکان‌سنجی انرژی باد در ایستگاه ‌هواشناسی ایلام که دارای داده‌های باد با دوره آماری 24 ساله (2010-1987) بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. این داده‌ها در فواصل زمانی سه ساعته و در ارتفاع 10 متری از سطح زمین اندازه‌گیری شده‌اند. ابتدا داده‌ها در نرم‌افزار اکسل مرتب شدند. برای ...  بیشتر

هواشناسی
بررسی و پیش‌بینی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه یخبندان در شمال ایران

غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.15691

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، پهنه بندی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه یخبندان در دوره پایه و آینده در منطقه شمال کشور است. بدین منظور از داده های آماری بلند مدت دمای کمینه ایستگاههای همدید انزلی، بابلسر، رشت، گرگان، رامسر و نوشهر در مقیاس روزانه استفاده شده است. در این تحقیق دوره آماری 2005-1976 میلادی به عنوان دوره پایه و دوره آماری 2039-2011 میلادی به ...  بیشتر