تعیین تاریخ مراحل فنولوژیک و نیازهای‌حرارتی‌گیلاس (مطالعه موردی شهر برزک)

فاطمه بشیریان؛ مرضیه مجدبرزکی

دوره 44، 110-111 ، مهر 1399، ، صفحه 121-130

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.224328.1155

چکیده
  فنولوژی، به مطالعه وقایع ادواری طبیعی درزندگی گیاهان و جانوران مربوط می‌باشد. تغییر در وقایع فنولوژی، یکی از واکنش‌های مهم موجودات زنده به تغییرات اقلیمی است.در این پژوهش مراحل فنولوژیکی درخت گیلاس رقم سیاه مشهد و نیازهای حرارتی آن، در منطقه‌ی برزک کاشان طی سال‌های 95-1394 که مطابق شاخص SPI دارای شرایط نرمال اقلیمی بود؛ بررسی شده است. ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل آماری یخبندان‌های کشاورزی شهر کاشان

فاطمه بشیریان؛ حجت الله یزدان پناه؛ مرضیه مجدبرزکی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 37-48

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.51897

چکیده
  سرما و یخبندان از فاکتورهای مهم محدودکننده توزیع و تولید در گیاهان هستند که به سبب آسیب­های ناشی از آن­ها، هر ساله پتانسیل تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی در مناطق آسیب­پذیر کشور کاهش می­یابد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل آماری یخبندان‌های شهر کاشان، میزان تأثیر آن‌ها روی محصولات کشاورزی و در پایان با توجه به نتایج ...  بیشتر