بررسی نوسانات ازن سطحی در شهر اصفهان

ویکتوریا عزتیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی

دوره 35، 73-72 ، فروردین 1390، ، صفحه 67-74

چکیده
  گاز ازن یکی از اصلی ترین آلاینده‌ها در بخش کشاورزی به شمار می رود و سالانه مقادیر بالایی از محصولات کشاورزی به دلیل قرار گرفتن در معرض این گاز از لحاظ کیفی و کمی آسیب می بینند، از طرفی تشکیل ازن به عنوان یک آلاینده ثانویه متاثر از شرایط جوی محیط است. لیکن به دلیل عدم وجود ابزارهای اندازه گیری ازن در محیط های زراعی و غیر شهری در ایران، ...  بیشتر