مطالعه وضعیت اقلیمی مه در فرودگاه اردبیل در دوره آماری 2011 تا 2020

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاج بخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما

دوره 46، 116-117 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30467/nivar.2022.294577.1197

چکیده
  وجود مه باعث کاهش دید افقی به کمتر از 1000 متر می‌شود و خدمت‌رسانی حمل و نقل هوایی را دچار اختلال می‌کند و می‌تواند نشست و برخاست هواپیماها را غیر ممکن ‌سازد. رخداد مه در صنعت هوانوردی به دلیل تأخیر و لغو پروازها هزینه‌ای بالغ بر صدها میلیون دلار به بار می‌آورد، بنابراین شناخت وضعیت اقلیمی مه در فرودگاه‌ها می‌تواند به تشخیص و پیش‌بینی ...  بیشتر

حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی عددی دو رخداد مه در فرودگاه اردبیل به طرحواره لایه مرزی سیاره‌ای با استفاده از مدل WRF

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاجبخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 70-83

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.307166.1202

چکیده
  در این تحقیق شبیه‌سازی عددی دو رخداد مه فرارفتی و تابشی در فرودگاه اردبیل در ژانویه 2015 با استفاده از برونداد مدل میان مقیاس WRF و الگوریتم‌ دید SW99 برای پیش‌بینی دید افقی انجام شد. برای بررسی حساسیت پیش‌بینی مه به طرحواره لایه مرزی سیاره‌ای (PBL)، از 6 طرحواره‌ی YSU، MYJ، ACM2، MYNN2.5، MYNN3 و QNSE استفاده شد. نتایج نشان داد که شبیه‌سازی این دو رخداد ...  بیشتر

بررسی موردی چگالی هوا و فشار بخار آب سطح زمین روی ایران

محمد مرادی؛ عباس رنجبر

دوره 44، 110-111 ، مهر 1399، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30467/nivar.2020.220462.1151

چکیده
  در این مطالعه با نگاهی کوتاه به مبانی نظری محاسبه کمیت‌های چگالی و فشار بخار آب، این دو کمیت بطور موردی در سال‌های 2004، 2005 و 2015 برای 184 ایستگاه همدیدی هواشناسی محاسبه شد. نتایج نشان داد که متوسط ماهانه، فصلی و سالانه چگالی هوا در سواحل دریای خزر و سواحل جنوبی ایران بیشینه و در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی کمینه می‌باشد. این شرایط با ...  بیشتر

مخاطرات جوی و هشدار
بررسی موردی بارش‌های سیل‌آسا در ماه مارس 2019

محمد مرادی؛ عباس رنجبر

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 72-87

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.90510

چکیده
  در ماه مارس 2019 در اثر عبور متوالی چند سامانه بارشی قوی از ایران، طغیان رودخانه‌ها، سیلاب و آبگرفتگی شدیدی در مناطق مختلف کشور ایجاد شد که در طول دوره آماری ایستگاه‌های هواشناسی کم سابقه بود. در این مطالعه سه سامانه هواشناسی که در اثر فعالیت بارشی آنها، خسارات فراوانی در مناطق مختلفی از استانهای گلستان، لرستان، فارس و خوزستان وارد ...  بیشتر

آلودگی هوا
بررسی ارتفاع لایه‌آمیخته در ایستگاه فرودگاه مهرآباد

سامان مرتضی پور؛ محمد مرادی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.130815.1087

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از داده‌های جوبالای ساعت صفر گرینویچ ایستگاه جوبالای فرودگاه مهرآباد تهران و دمای بیشینه اندازه-گیری شده ساعت 12 گرینویچ برای سال‌های 1998 تا 2017 ، بیشینه ارتفاع لایه‌آمیخته در هر روز محاسبه شد و مقدار میانگین عمق لایه‌آمیخته به تفکیک ماه در طول دوره مورد مطالعه و همچنین بیشینه،کمینه و میانگین ارتفاع لایه‌آمیخته ...  بیشتر

مطالعه ای مشاهداتی روی نسیم دریا در منطقه بوشهر

عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ محمد مرادی

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، ، صفحه 7-31

چکیده
  یکی از پدیده های میان مقیاس جوی ویژه مناطق ساحلی، نسیم دریا- خشکی است که به سبب اختلاف در ظرفیت گرمای ویژه خاک و آب پدید می آید. در این مطالعه با استفاده از داده های سودار ایستگاه بوشهر واقع در شمال خلیج فارس در برخی روزهای ماه های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2002 و بکارگیری برخی مدلهای تحلیلی، ویژگی های نسیم دریا-خشکی بوشهر مورد ...  بیشتر