اثر انسو بر روی تغییرات دمای زمستان در استان تهران

مهران فرجاد؛ مائده فتحی؛ ابوالقاسم غضنفری

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 79-84

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.106893

چکیده
  تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است که تاثیرات مستقیم اقتصادی و اجتماعی بر سلامت و رفاه بشر دارد و در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده است. انسو (نوسان جنوبی- ال نینو) به عنوان یکی از بارزترین و قابل ملاحظه‌ترین علل تغییرپذیری سال به سال اقلیم در مقیاس جهانی شناخته شده است. انسو هم در منطقه اقیانوس ...  بیشتر