تأثیر باد بر انتقال و پخش آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس

اسماعیل حسن‏ زاده؛ علی رضایی لطیفی؛ احمد نوحه‏ گر؛ امید حاج‏ رسولی ها

دوره 35، 73-72 ، فروردین 1390، ، صفحه 45-54

چکیده
  آلودگی نفتی، آزاد شدن یک مایع هیدروکربنی در محیط زیست دریایی است که ناشی از فرآیندهایی چون نشت از طریق سکوهای نفتی دور از ساحل و پالایشگاه‏ها، حوادث ناشی از نفت‏کش‏ها، تخلیه و شستشوی نفت‏کش‏ها و غیره می‏باشد. خلیج فارس به دلیل دارا بودن عمده میادین نفتی و گازی جهان در معرض آلودگی‏هایی مانند آلودگی‏های نفتی و گسترش آلاینده‏های ...  بیشتر