ارزیابی نرخ انتقال رسوب در بندر شهید باهنر

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ زهره خیری

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 41-46

چکیده
  انتقال رسوب یکی از مهمترین پارامترها در مسائل مهندسی سواحل می‌باشد. تعیین نرخ انتقال رسوب در مورفولوژی سواحل و احداث تاسیسات بندری ، ساخت حوضچه ها و اسکله ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله در بنادر تاثیر بسیاری در پیش بینی عمر طرح ، میزان ایمنی آن در مقابل رسوب‌گذاری و تعیینتناوب لایروبی دارد . در این تحقیق، نرخ انتقال رسوب ...  بیشتر

الگوی جریان‌های جزر و مدی در بندر کنگان

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ فرناز اسدی

دوره 35، 73-72 ، فروردین 1390، ، صفحه 33-44

چکیده
  در این تحقیق یک مدل غیر خطی جهت مدل سازی جریان کشندی در منطقه های دریایی با آب کم عمق ارائه گردیده است. این مدل بر اساس حل معادلات آب کم عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمین و تغییرات توپوگرافی و اثرات اصطکاک بستر در آن دخالت داده شده است. جهت سهولت در محاسبه، برنامه ای به زبان MATLAB و C++ نوشته شده است. در نهایت توسط این برنامه، جریان کشندی در ...  بیشتر