مروری بر جزییات فیزیکی طرحواره‌های پارامتره سطح در مدل پیش بینی عددی وضع هوا

مهران خدامرادپور؛ پرویز ایران نژاد؛ ، سهراب حجام؛ رباب مشایخی

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 3-10

چکیده
  طرحواره‌های پارامتره سطح1 (طرحواره‌های سطح) به عنوان مولفه مهمی در مطالعات پیش بینی‌های اقلیمی، پیش‌بینی عددی وضع هوا و هیدرولوژی به کار می‌روند. مهم‌ترین وظیفه این طرحواره‌ها، حل بودجه‌های انرژی و آب درسطح خشکی است. مدل MM5 پنجمین نسخه مدل میان مقیاس دانشگاه پنسیلوانیا و مرکز ملی تحقیقات جو2 می‌باشد که در مطالعات آلودگی هوا، ...  بیشتر