پهنه‌بندی اقلیمی‌استان قزوین

اکرم هدایتی دزفولی؛ ، رضا کاکاوند

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 59-66

چکیده
  بدون شک اقلیم هر سرزمین عامل بسیار مهم در تقسیم نواحی زیست شناختی و جغرافیایی آن ناحیه به شمار می‌رود. استان قزوین که در حوزه مرکزی ایران واقع شده به دلیل داشتن ارتفاعاتی همچون رشته کوه‌های البرز در شمال استان و گسترش آن در جهات شمال شرقی و شمال غربی، و وجود دو حوضه آبریز در شمال استان (حوضه شاهرود) و جنوب استان (حوضه شور)، از تنوع اقلیمی‌ویژه ...  بیشتر