مطالعه و بررسی جریان‏های زیرکش در سواحل جنوبی دریای خزر

بی‏تا صالح‏پور؛ وحید چگینی

دوره 36، 79-78 ، مهر 1391، ، صفحه 45-56

چکیده
  جریان زیرکش1، یک جریان نزدیک بستر و رو به دریاست که انتقال جرم تودة آب "رو به ساحل"2 را جبران می‌کند این جریان به دلیل نقش مؤثرخود در انتقال رسوب، در سال‌های اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است. طبق مطالعات انجام شده توسطSvendsen and Hansen   (1988)، تحقیق در مورد جریان زیرکش از دو دیدگاه قابل بررسی است: دیدگاه اول به انتخاب مناسب شرایط مرزی ...  بیشتر