نویسنده = اکرم هدایتی دزفولی
پهنه‌بندی اقلیمی‌استان قزوین

دوره 36، 77-76، فروردین 1391، صفحه 59-66

اکرم هدایتی دزفولی؛ ، رضا کاکاوند


مقایسه تطبیقی سه شاخص خشکسالی در اقلیم های مختلف ایران

دوره 32، 66-67، مهر 1386، صفحه 61-74

اکرم هدایتی دزفولی؛ عبدالله صداقت کردار