برآورد انرژی باد و کاربرد آن در مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان کرمانشاه

علی بافکار؛ آرش آذری‌؛ مریم احمدی

دوره 36، 79-78 ، مهر 1391، ، صفحه 11-24

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق تعیین پتانسیل انرژی باد و انتخاب مکان بهینه، جهت احداث نیروگاه بادی دراستان کرمانشاه می‌باشد. بدین منظور ابتدا داده‌های بلند مدت سه ساعته سمت و سرعت باد، در ایستگاه‌های همدید استان کرمانشاه طی دوره آماری 11 تا 25 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. احتمال تجربی داده‌ها با استفاده از تابع توزیع پیوسته ویبول محاسبه ...  بیشتر

ارزیابی تراکم ایستگاه‌های باران‌سنجی در غرب ایران

علی بافکار

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 67-72

چکیده
  برآورد دقیق میانگین بارندگی در هر منطقه در طراحی پروژه‌های آبی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدین منظور می‌توان از اطلاعات ایستگاه‌های باران سنجی استفاده نمود. هدف از این پژوهش ارزیابی تراکم ایستگاه‌های باران سنجی در غرب ایران شامل استان‌های کرمانشاه، ایلام، همدان، کردستان و لرستان می‌باشد. در این تحقیق آمار بارندگی متوسط سالیانه ...  بیشتر