طبقه‌بندی آب‌شهاب‌ها با استفاده از اطلاعات مایکروویو ماهواره‌ای و روش شبکه‌های عصبی

ابوالحسن غیبی؛ آذرمهر خواجه‌ای

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 13-24

چکیده
  آب‌شهاب‌های موجود در جو، به هر شکلی که باشند (جامد، مایع و گاز)، با تابش مایکروویو (از طریق پراکندگی، جذب و گسیل) برهمکنش می‌کنند. اندازه‌گیری‌های گمانه‌زن مایکروویو پیشرفته واحد B (AMSU-B) روی ماهواره‌های NOAA به نوع، شکل و توزیع اندازه و همچنین رفتار سقوطی آب‌شهاب‌ها در حجم تفکیک ابزار سنجش حساس و در نتیجه برای مطالعه انواع مختلف ...  بیشتر