ارزیابی انرژی باد بوسیله مدلWRF؛ مطالعه موردی برای استان کرمان

رضا اسماعیل‌پور؛ حسین ملکوتی؛ محسن عراقی‌زاده

دوره 38، 85-84 ، فروردین 1393، ، صفحه 69-81

چکیده
  توسعه مزارع بادی جدید مستلزم ارزیابی دقیق از پتانسیل باد در طولانی‌مدت است. از این ارزیابی‌ها جهت تصمیم‌گیری برای نصب یک مزرعه بادی در یک مکان ویژه استفاده می‌شود. استفاده از مدل‌های میان‌مقیاس یکی از روش‌های جدید پتانسیل‌سنجی برای این منظور است. این مطالعه نسل جدیدی از مدل عددی وضع هوا به نام مدل میان‌مقیاس WRFرا مورد بحث قرار ...  بیشتر

روند تغییرات پوشش برف در مناطق برف‌خیز ایران با استفاده از داده‌های سنجنده مدیس

هادی ابراهیمی؛ ابوالحسن غیبی؛ حسین ملکوتی

دوره 36، 79-78 ، مهر 1391، ، صفحه 3-10

چکیده
  برآورد پارامترهای برف، به خصوص سطوح پوشیده از برف یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم در میزان بودجه تابشی زمین، مطالعات منابع آب و تغییر اقلیم محسوب می‌شود. در مناطق وسیعی از نیمه شمالی و شمال ‌غربی کشور، بارش‌ شدید برف به طور معمول منجر به خطراتی نظیر جاری شدن سیلاب، در اثر ذوب سریع برف، و همچنین تغییر در میزان پوشش برف منجر به تخریب محصولات ...  بیشتر