بررسی تأثیر پارامترهای محیطی بر اکوسیستم‌های مانگرو با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مرتضی شریف؛ سارا عطارچی

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 97-107

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.146141

چکیده
  جنگل‌های مانگرو طی دو دهه اخیر در پی تغییرات الگو‌های پارامترهای اقلیمی با چالش‌های جدی‌ مواجه شده‌اند. از این رو، پایش و بررسی‌ مداوم این اکوسیستم­ها در سطوح محلی و منطقه‌ای به­ منظور اولویت‌بندی اقدامات مدیریتی و فراهم کردن زیرساخت‌های مطلوب برای کاهش ویا جلوگیری از این تنش‌ها ضروری است. برای این هدف در این تحقیق، تغییرات ...  بیشتر

مطالعه میانگین بلندمدت غلظت کلروفیل و ارتباط آن با تغییرات دمای سطح دریا و عمق نوری هواویزها روی دریای عمان و خلیج‌فارس (2020-2003)

نوشین خدام؛ سارا عطارچی؛ مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سحر تاج بخش

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 117-125

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.146147

چکیده
  غلظت کلروفیل در محیط­های دریایی نشان‌دهنده میزان فیتوپلانکتون و در نهایت تولید زیست‌بوم‌های دریایی است. غلظت کلروفیل ثابت نیست و  به کمیت‌های نظیر دمای سطح دریا[1] و عمق نوری هواویزها[2] بستگی دارد؛ همچنین دارای تغییرات فصلی است و همبستگی بین این عوامل در عمق­های متفاوت، مختلف است. بررسی رابطه بلند مدت بین تغییرات دمای سطح ...  بیشتر