بررسی تغییرات خط ساحلی چالوس تا تنکابن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-1

احسان رستمی سقز؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی حسنلو

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 108-116

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.146142

چکیده
  خط ساحلی به عنوان مرز بین آب و خشکی تلقی می­شود. سواحل از مهم­ترین عوارض زیست محیطی بوده که بر زندگی انسان­ها به طور مستقیم اثر گذار است. بالا رفتن سطح دریاها به سبب گرمایش زمین باعث شده است شهرهای ساحلی از جمله مناطقی ­باشند که  تهدید می­شوند. بنابراین مدیریت و برنامه­ریزی جهت جلوگیری از فرسایش سواحل از موارد مهمی است که ...  بیشتر